FiCubS =  Fiber Cuboid Simulation
Simulace vláknového kvádru

červen 2017, Petr Frantík
poslední aktualizace: červenec 2017
http://ficubs.kitnarf.cz


FiCubS

         FiCubS slouží pro simulaci lomové zkoušky tříbodovým ohybem na trámci se zářezem vyrobeném z vláknového kompozitu.
 
FiCubS provádí modelování statického zatěžování s rovíjející se trhlinou pomocí nelineárních numerických modelů s variabilní nelinearitou.
 
FiCubS disponuje několika modely vláken, jež umožňují přesnější vystižení naměřených diagramů.
 
FiCubS užívá pro modelování metodu konečných prvků s prostorovými modely.
 
stažení aplikace, dokumentace
 
 
 
 
 
 

Vyvinuto v rámci projektu XX – Grantové agentury ČR. Copyright 2017 Petr Frantík, http://ficubs.kitnarf.cz, e-mail: kitnarf at centrum dot cz